Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 08.03.2016

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2015 til 2016

  NHO Totalt   0,1 %
  Lev. olje- og gass   -2,2 %
  Eksportbedrifter   0,5 %
  Byggevirksomhet   0,7 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   21 %
  Tilfredsstillende   57 %
  Dårlig   22 %
  Netto   -1 %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   15 %
  Uendret   56 %
  Forverring   29 %
  Netto   -14 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 1. kvartal 2016

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 1. KVARTAL 2016

  Omstillingene i norsk økonomi lar vente på seg. Tall fra nasjonalregnskapet viser nå at bedriftsinvesteringene i fastlandsøkonomien falt i 2015 for tredje året på rad. Lavere renter ser ikke ut til å stimulere til økt investeringsaktivitet i næringslivet men gir vekst i boliginvesteringene og -prisene. NHOs medlemsundersøkelse viser at et flertall av NHO-bedriftene fortsatt planlegger å redusere fremfor å øke investeringene. Investeringstellingen til SSB viser imidlertid at industriinvesteringene vil øke i 2016. Økning kan i hovedsak knyttes til enkeltprosjekter. Etterspørselen må trolig øke både innenlands og hos våre handelspartnere før det eventuelt blir en bred investeringsoppgang på tvers av ulike næringer i norsk økonomi.

   

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81