Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

1.kv13

NHO Logistikk og Transport

NHO Transport

= ingen data tilgjengelig
  2.kv12 3.kv12 4.kv12 1.kv13
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 29 % 10 % 24 % 15 %
Tilfredsstillende 62 % 86 % 71 % 70 %
Dårlig 10 % 5 % 6 % 15 %
Netto 19 % 5 % 18 % 0 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 20 % 15 % 6 % 19 %
Uendret 70 % 60 % 65 % 58 %
Forverring/Nedgang 10 % 25 % 29 % 19 %
Netto 10 % -10 % -24 % 4 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 33 % 14 % 12 % 7 %
Uendret 48 % 71 % 71 % 70 %
Forverring/Nedgang 19 % 14 % 18 % 22 %
Netto 14 % 0 % -6 % -15 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 29 % 14 % 18 % 37 %
Uendret 43 % 52 % 65 % 44 %
Forverring/Nedgang 29 % 33 % 18 % 19 %
Netto 0 % -19 % 0 % 19 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 20 % 19 % 12 % 12 %
Uendret 45 % 52 % 53 % 69 %
Forverring/Nedgang 35 % 29 % 35 % 19 %
Netto -15 % -10 % -24 % -8 %
  2.kv12 3.kv12 4.kv12 1.kv13
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 48 % 57 % 24 % 43 %
Uendret 33 % 19 % 53 % 29 %
Forverring/Nedgang 19 % 24 % 24 % 21 %
Netto 29 % 33 % 0 % 21 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 43 % 35 % 29 % 39 %
Uendret 43 % 55 % 41 % 29 %
Forverring/Nedgang 14 % 10 % 29 % 18 %
Netto 29 % 25 % 0 % 0 %
Anslått vekst n/a % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 3/2018

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81