Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

3.kv17

NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk..

= ingen data tilgjengelig
  4.kv16 1.kv17 2.kv17 3.kv17
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 17 % 19 % 14 % 25 %
Tilfredsstillende 62 % 60 % 61 % 60 %
Dårlig 21 % 21 % 25 % 15 %
Netto -4 % -2 % -11 % 10 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 23 % 25 % 22 % 23 %
Uendret 56 % 61 % 64 % 67 %
Forverring/Nedgang 21 % 14 % 15 % 10 %
Netto 2 % 11 % 7 % 13 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 23 % 11 % 13 % 12 %
Uendret 45 % 57 % 67 % 71 %
Forverring/Nedgang 32 % 32 % 20 % 17 %
Netto -9 % -21 % -7 % -5 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 21 % 23 % 26 % 29 %
Uendret 45 % 52 % 47 % 54 %
Forverring/Nedgang 34 % 25 % 27 % 17 %
Netto -13 % -2 % -1 % 12 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 11 % 18 % 20 % 25 %
Uendret 69 % 67 % 74 % 56 %
Forverring/Nedgang 20 % 12 % 6 % 19 %
Netto -8 % 6 % 14 % 6 %
  4.kv16 1.kv17 2.kv17 3.kv17
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 40 % 29 % 30 % 29 %
Uendret 38 % 37 % 39 % 46 %
Forverring/Nedgang 24 % 34 % 30 % 25 %
Netto 16 % -5 % 0 % 4 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 32 % 32 % 44 % 41 %
Uendret 34 % 49 % 39 % 42 %
Forverring/Nedgang 37 % 19 % 30 % 16 %
Netto -5 % 13 % 14 % 25 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 4/2017

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81