Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 20.10.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

3.kv18

NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk..

= ingen data tilgjengelig
  4.kv17 1.kv18 2.kv18 3.kv18
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 29 % 24 % 24 % 24 %
Tilfredsstillende 67 % 60 % 70 % 69 %
Dårlig 4 % 17 % 6 % 7 %
Netto 24 % 7 % 18 % 17 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 33 % 36 % 6 % 21 %
Uendret 56 % 57 % 81 % 74 %
Forverring/Nedgang 11 % 7 % 13 % 5 %
Netto 22 % 29 % -6 % 17 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 16 % 7 % 3 % 7 %
Uendret 68 % 68 % 69 % 78 %
Forverring/Nedgang 16 % 24 % 28 % 15 %
Netto 0 % -17 % -25 % -7 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 40 % 41 % 21 % 24 %
Uendret 44 % 34 % 48 % 57 %
Forverring/Nedgang 16 % 24 % 30 % 19 %
Netto 24 % 17 % -9 % 5 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 24 % 17 % 23 % 20 %
Uendret 68 % 71 % 65 % 68 %
Forverring/Nedgang 8 % 12 % 13 % 12 %
Netto 16 % 5 % 10 % 7 %
  4.kv17 1.kv18 2.kv18 3.kv18
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 49 % 44 % 36 % 52 %
Uendret 38 % 39 % 45 % 26 %
Forverring/Nedgang 13 % 17 % 18 % 21 %
Netto 36 % 27 % 18 % 31 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 45 % 24 % 41 % 50 %
Uendret 41 % 42 % 47 % 40 %
Forverring/Nedgang 14 % 8 % 13 % 10 %
Netto 32 % 16 % 28 % 40 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 3/2018

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81