Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2017

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

4.kv17

NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk..

= ingen data tilgjengelig
  1.kv17 2.kv17 3.kv17 4.kv17
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 19 % 14 % 25 % 29 %
Tilfredsstillende 60 % 61 % 60 % 67 %
Dårlig 21 % 25 % 15 % 4 %
Netto -2 % -11 % 10 % 24 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 25 % 22 % 23 % 33 %
Uendret 61 % 64 % 67 % 56 %
Forverring/Nedgang 14 % 15 % 10 % 11 %
Netto 11 % 7 % 13 % 22 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 11 % 13 % 12 % 16 %
Uendret 57 % 67 % 71 % 68 %
Forverring/Nedgang 32 % 20 % 17 % 16 %
Netto -21 % -7 % -5 % 0 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 23 % 26 % 29 % 40 %
Uendret 52 % 47 % 54 % 44 %
Forverring/Nedgang 25 % 27 % 17 % 16 %
Netto -2 % -1 % 12 % 24 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 18 % 20 % 25 % 24 %
Uendret 67 % 74 % 56 % 68 %
Forverring/Nedgang 12 % 6 % 19 % 8 %
Netto 6 % 14 % 6 % 16 %
  1.kv17 2.kv17 3.kv17 4.kv17
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 29 % 30 % 29 % 49 %
Uendret 37 % 39 % 46 % 38 %
Forverring/Nedgang 34 % 30 % 25 % 13 %
Netto -5 % 0 % 4 % 36 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 32 % 44 % 41 % 45 %
Uendret 49 % 39 % 42 % 41 %
Forverring/Nedgang 19 % 30 % 16 % 14 %
Netto 13 % 14 % 25 % 32 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 4/2017

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81